REKLAMA
Tour de spółki

GRUPA AZOTY SA: Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej

2019-08-26 18:12
publikacja
2019-08-26 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka Zależna”) zadecydował o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki Zależnej („SPO”) i podjął uchwałę w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki Zależnej, uchylając jednocześnie wcześniejszą uchwałę Zarządu Spółki Zależnej z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki Zależnej, o której Spółka Zależna informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.
Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Zależnej (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.
Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu „Polimery Police” przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 53,0% do Spółki Zależnej oraz w 47,0% do Emitenta.
O istotnych etapach związanych z SPO, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-08-26 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki