REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Korekta raportu bieżącego z dnia 2 czerwca 2021 roku: „Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku”

2021-06-15 16:45
publikacja
2021-06-15 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ad._16_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Korekta raportu bieżącego z dnia 2 czerwca 2021 roku: „Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 23/2021 opublikowanego w dniu 2 czerwca 2021 roku.

W wyniku omyłki w w/w raporcie bieżącym nie przekazano do publicznej wiadomości jednego z dokumentów, który ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, istotnego dla podejmowanych uchwał, tj. raportu niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Załączony do niniejszego raportu w/w dokument został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna § 15 ust. 2 w zw. z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Ad. 16 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfAd. 16 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-06-15 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki