REKLAMA

GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK SA

2018-09-14 19:30
publikacja
2018-09-14 19:30

Uchwała Nr 961/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018

§ 1

1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia że obrót akcjami spółki GEOTREKK S.A., oznaczonymi kodem "PLPLMKR00019", pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie

na akcje spółki GEOTREKK S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki GEOTREKK S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy

nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu

jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę

do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki