REKLAMA

GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK SA

2018-09-14 19:30
publikacja
2018-09-14 19:30

Uchwała Nr 961/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki GEOTREKK S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018

§ 1

1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu raportu kwartalnego za II kwartał roku 2018, Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia że obrót akcjami spółki GEOTREKK S.A., oznaczonymi kodem "PLPLMKR00019", pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku 2018, w trybie i na warunkach obowiązujących

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie

na akcje spółki GEOTREKK S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki GEOTREKK S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy

nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu

jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę

do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki