REKLAMA
AKADEMIA INWESTOWANIA

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, F i G spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

2017-11-29 18:04
publikacja
2017-11-29 18:04

Uchwała Nr 1394/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D, F i G spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

§ 1

1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

1) 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje serii A,

2) 447.254 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje serii B,

3) 447.257 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji serii C,

4) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii D,

5) 9.808 (dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji serii F,

6) 130.796 (sto trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii G.

2. Wprowadzenie akcji spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A., o których mowa w ust. 1, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następuje pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki