REKLAMA

GPW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r.

2021-06-21 19:52
publikacja
2021-06-21 19:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_podjete_EN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 21 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte_PL.pdfUchwały podjęte_PL.pdf Uchwały podjęte PL
Uchwały podjęte_EN.pdfUchwały podjęte_EN.pdf Uchwały podjęte ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No 16/2021Date: 21 June 2021Topic: Content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange on 21 June 2021Legal basis of the report: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”) presents in an enclosure hereto the content of resolutions adopted by the GPW Ordinary General Meeting on 21 June 2021. Legal basis: § 19.1 (6) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-21 Piotr Borowski Członek Zarządu
2021-06-21 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki