GPW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 r.

2019-06-17 19:24
publikacja
2019-06-17 19:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_na_ZWZ_GPW_17_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektow_uchwal_ktore_byly_poddane_pod_glosowanie_ale_nie_zostaly_podjete_na_ZWZ_GPW_17_czerwca_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Content_of_resolutions_of_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolution_that_was_put_to_the_vote_and_was_not_taken_by_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 17 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych na ZWZ GPW 17 czerwca 2019.pdfTreść uchwał podjętych na ZWZ GPW 17 czerwca 2019.pdf Treść uchwał podjętych na ZWZ GPW 17 czerwca 2019
Treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie ale nie zostały podjęte na ZWZ GPW 17 czerwca 2019.pdfTreść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie ale nie zostały podjęte na ZWZ GPW 17 czerwca 2019.pdf Treść projektów uchwał które były poddane pod głosowanie ale nie zostały podjęte na ZWZ GPW 17 czerwca 2019
Content_of_resolutions_of_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdfContent_of_resolutions_of_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdf Content of resolutions of the GPW Ordinary General Meeting on 17 June 2019
Draft_resolution_that_was_put_to_the_vote_and_was_not_taken_by_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdfDraft_resolution_that_was_put_to_the_vote_and_was_not_taken_by_the_GPW_Ordinary_General_Meeting_on_17_June_2019.pdf Draft resolutions that was put to the vote and was not taken by the GPW Ordinary General Meeting on 17 June 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 15/2018Date: 17 June 2019Topic:
Content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of the
Warsaw Stock Exchange on 17 June 2019Legal basis of the report:
Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic
informationContent:The Warsaw Stock Exchange (“GPW”)
presents in an enclosure hereto the content of resolutions adopted by
the GPW Ordinary General Meeting on 17 June 2019.At the same
time, GPW presents the draft resolutions that was put to the vote and
was not taken by the GPW Ordinary General Meeting on 17 June 2019.Legal
basis: § 19.1 (6) and (8) of the Regulation of the Minister of Finance
of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers
of securities and on conditions under which information required by
legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-06-17 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki