REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GETIN: Zgoda rady nadzorczej na podjęcie działań w celu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

2021-11-24 13:03
publikacja
2021-11-24 13:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zgoda rady nadzorczej na podjęcie działań w celu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na podjęcie przez Emitenta czynności prawnych i faktycznych mających na celu obniżenie przez Spółkę kapitału zakładowego o kwotę 740.092.633,80 zł (siedemset czterdzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych sześćset trzydzieści trzy złote 80/100), to jest z kwoty 759.069.368,00 zł (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty 18.976.734,20 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 20/100), z tym że:
- obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 3,90 zł (trzy złote 90/100), to jest z kwoty 4,00 zł (czterech złotych 00/100) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy),
- obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w celu wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty 189 767 342,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100) („Cel I”) oraz w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł (pięćset pięćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100) do kapitału zapasowego Spółki („Cel II”). Zarząd Emitenta dodatkowo informuje, że obniżenie kapitału zakładowego w ramach Celu II, nastąpiłoby aby kwoty przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat Emitenta, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał ten został utworzony z zysków Spółki.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-11-24 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki