REKLAMA

GETIN NOBLE BANK S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

2021-07-01 19:06
publikacja
2021-07-01 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_20210701.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_20210701v3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Bank", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo I. Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, działając na podstawie art. 397, art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz §6 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 27 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Rondo I. Daszyńskiego 2c.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Bank przekazuje również projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wraz z uzasadnieniem - załącznik nr 2.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników przez Bank dostępne są na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Bank informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://www.gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Poza powyższym akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną na stronie internetowej Spółki, na której zostanie podany link do transmisji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_20210701.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_20210701.pdf Zał. 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał NWZ_20210701v3.pdfProjekty uchwał NWZ_20210701v3.pdf Zał. 2 - Projekty uchwał na NWZA wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Artur Klimczak Prezes Zarządu
2021-07-01 Mateusz Solak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (2)

dodaj komentarz
bitelmania
Teraz tylko zielone światło RN i można zamknąć buzie tych co bardzo by chcieli, aby jedyny w całości polski bank zniknął z polskiej orbity. NIEDOCZEKANIE.
cylrob
Normalny ruch wymuszony przez kodeks spółek handlowych. Bank nie ma kapitału ujemnego, dokonuje głębokiej przebudowy zatem akcjonariusze nie mają poddawać.

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki