REKLAMA

GETBACK S.A.: Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r

2019-11-22 15:26
publikacja
2019-11-22 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GetBack_-_ZWZ_-_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_GB.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_-_Instrukcje_od_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_-_PoA_od_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_-_umieszczenie_okreslonych_spraw.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_-_ZWZ_Zawiadomienie_PoA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
GetBack_Zgloszenie_projektu_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 19 grudnia 2019 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („GetBack”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2019 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
6) Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
12) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 19.12.2019 r. ”.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:
Załączniki
Plik Opis
GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdfGetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał ZWZ GB.pdfProjekty uchwał ZWZ GB.pdf Projekty uchwał
GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdfGetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf
GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.pdfGetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.pdf
GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.pdfGetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.pdf
GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.pdfGetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.pdf
GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdfGetBack_Zgloszenie projektu uchwal.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Magdalena Nawłoka p.o. Prezesa Zarządu
2019-11-22 Paulina Pietkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki