FASING: Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

2020-05-18 14:37
publikacja
2020-05-18 14:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Umowa z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Dostawca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2020 roku wpłynęła do Spółki umowa podpisana przez drugą stronę umowy tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. (Odbiorca) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa tras łańcuchowych, łańcuchów oraz ogniw złącznych na łączną wartość 5.465,4 tys zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy dostawa poszczególnych części towarów następować będzie na podstawie zamówień, które szczegółowo określą ich ilość, wymagane terminy oraz miejsce dostaw. Integralną częścią umowy jest: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów, w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub uchylane niniejszą umową. Odbiorca uprawniony jest do niewykonania umowy w zakresie nieprzekraczającym 50 % ceny łącznej. Niewykonanie przed Odbiorcę umowy w wyżej wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-05-18 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki