REKLAMA

FAMUR S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję

2021-06-15 15:24
publikacja
2021-06-15 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21.06.15-zgloszenie_kandydatow_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
FAMUR S.A ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.06.2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - TDJ Equity I Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych - zgłoszenie do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r. („dalej: Zgłoszenie”), następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. Tomasz Domogała
2. Czesław Kisiel
3. Jacek Leonkiewicz
4. Adam Toborek
5. Dorota Wyjadłowska
6. Tomasz Kruk

Zgłoszenie wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów do Rady Nadzorczej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 25 maja 2021 r. oraz udostępnione są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://famur.com/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
21.06.15-zgłoszenie kandydatów do RN.pdf21.06.15-zgłoszenie kandydatów do RN.pdf Zgłoszenie kandydatów do rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-15 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
2021-06-15 Ireneusz Kazimierski Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju Biznesu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki