REKLAMA

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Korekta raportu 10/2019 – Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

2021-04-19 10:34
publikacja
2021-04-19 10:34
Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do przekazanego raportem EBI nr 10/2019 w dniu 15.05.2019 r. raportu kwartalnego za I kw. 2019 r., niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu za I kwartał 2019 roku w związku z korektą wyników finansowych. Zmienione zostały wyniki finansowe jednostkowe i skonsolidowane przedstawione w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale oraz opis w punkcie numer 9 „Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte w I kwartale 2019 r. wyniki finansowe”. Emitent uwzględnił w korekcie raportu za I kwartał 2019 r. uwagi biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie za 2019 r. Główną przyczyną zmian w prezentowanych danych finansowych było dokonanie odpisów aktualizacyjnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210419_103455_0000132872_0000128792.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki