REKLAMA

EUROTEL S.A.: Poręczenie Emitenta jednostce zależnej

2022-12-05 13:59
publikacja
2022-12-05 13:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Poręczenie Emitenta jednostce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Poręczyciel”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki trójstronnie podpisana Umowa Poręczenia („Umowa”) z dnia 01 grudnia 2022 r. zawarta pomiędzy spółką zależna Emitenta Viamind Sp. z o.o. („Kupujący”) oraz spółką P4 Sp. z o.o.(„Sprzedający”) a także Emitentem, w której Emitent jako Poręczyciel zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Sprzedającego należności wynikających z dostawy Kupującemu towaru przez Sprzedającego na wypadek, gdyby Kupujący zobowiązania nie wykonał do kwoty 4.500.000 PLN. Poręczenie obowiązuje w stosunku do zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego powstałych od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Poręczenie jest terminowe i wygasa po upływie 12 miesięcy od daty wymagalności ostatniej faktury wystawionej w powyższym terminie.

Poręczenie jest nieodwołalne i bezwarunkowe.

Kryterium powiązań: transakcja z podmiotem zależnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-12-05 Krzysztof Stepokura Praezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki