REKLAMA

EUROTEL S.A.: Ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o.

2022-07-07 15:17
publikacja
2022-07-07 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-07
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Ostateczne rozliczenie transakcji zbycia udziałów posiadanych w spółce stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022
i 6/2022 informuje, iż po weryfikacji rzeczywistej wartości pozycji finansowej netto spółki Soon Energy Poland sp. z o.o. („SEP” ) i rzeczywistej wartości jej kapitału obrotowego, Spółka w dniu dzisiejszym dokonała korekty ceny sprzedaży udziałów SEP.

Korekta ceny sprzedaży sporządzona przez nabywcę udziałów - EDP Energia Polska Sp z o.o. -
i przypadająca na Spółkę, w związku ze zbyciem 460 udziałów SEP, stanowi kwotę 1 618 188 PLN (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych).

Kwota korekty została przelana na rzecz EDP Energia Polska Sp. z o.o., w dniu dzisiejszym.

Wobec korekty ostateczna kwota transakcji zbycia 460 udziałów SEP, wyniosła 9 510 868 PLN( dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych).

Ww. korekta została dokonana zgodnie z zapisami umowy zbycia udziałów SEP i stanowi ostateczne rozliczenie ww. transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-07 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2022-07-07 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki