0,01 zł
0,00% 0,00 zł
Euromark Polska SA (EMK)

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Euromark Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Euromark Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 48/2012 oraz 49/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku oraz kolejnych, Zarząd Euromark Polska S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2013 roku powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (Sąd) po rozpoznaniu sprawy z wniosków Banku Millennium S.A. oraz Spółki, postanowienia z dnia 31 grudnia 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Spółki w celu likwidacji majątku.
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocni się w terminie tygodnia od daty jego doręczenia Spółce, chyba że w tym okresie zostanie złożone zażalenie.
Sąd wyznaczył sędzią-komisarzem SSR Przemysława Rogowskiego, a syndykiem masy upadłości Pawła Wietechę. Syndyk masy upadłościowej nie podjął decyzji o wstrzymaniu działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Referring to current reports no. 48/2012 and 49/2012 dated 30th November
2012 and subsequent reports, the Management Board of Euromark Polska
S.A. (the Company) informs that on 3rd January 2013 they received
information that the District Court for Warsaw Praga-Północ in Warsaw,
IX Commercial Bankruptcy and Reorganization Division (the Court) having
considered the petitions of Bank Millennium S.A. and the Company, issued
on 31st December 2012 a decision on the bankruptcy of the Company with
liquidation of its assets.


The decision to declare bankruptcy becomes final after a week from the
date of its delivery to the Company, unless an appeal is filed within
that period.


The Court appointed District Court Judge Przemysław Rogowski as the
Judge-Commissioner and Paweł Wietecha as the Trustee in Bankruptcy. The
Trustee in Bankruptcy decided not to stop the operation of the Company.


Legal basis:


§ 5 item 1 point 24 of the Resolution on current as periodic information
published by the issuers of securities and the conditions for
recognizing as equivalent information required by the provisions of the
non-member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-03 Timothy Mark Roberts Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl