REKLAMA
PIT 2023

ESOTIQ & HENDERSON: Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r.

2023-11-13 19:07
publikacja
2023-11-13 19:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w październiku 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Esotiq & Henderson S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2023 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 19,5 mln zł i były wyższe o około 14 proc. od przychodów uzyskanych w październiku 2022 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – październik 2023 r. wyniosły około 228 mln zł i były wyższe o ponad 13 proc., niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w październiku 2023 r. wyniosły około 3,7 mln zł i były wyższe o około 18 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – październik 2023 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 42 mln zł i były wyższe o ponad 36 proc., niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła w październiku 2023 r. około 63 proc., a zatem była wyższa o około 2,5 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w październiku roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża na sprzedaży w okresie styczeń – październik 2023 r. wyniosła około 63,7 proc. i według szacunków była wyższa o 2 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w odpowiednim okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec października 2023 r. wynosiła 17 691 m kw. i była mniejsza o około 2 proc. niż rok wcześniej.

Niniejszy raport jest korektą raportu nr 40/2023 z 10 listopada 2023 r., w którym wskutek omyłki pisarskiej szacunkowej marży brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej w październiku 2023 r. przypisano wartości z września 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-13 Adam Skrzypek Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki