REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

2022-06-20 20:23
publikacja
2022-06-20 20:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Esotiq & Henderson S.A. [Spółka], działając na podstawie przepisu § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zawiadamia o podjęciu w dniu 20 czerwca 2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021, w związku z czym przekazuje następujące informacje:

Wysokość dywidendy:
3 936 394,00 zł [trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote]

Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję:
2,00 zł [dwa złote] na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych Spółki

Liczba akcji objętych dywidendą:
1 968 197 [jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem]

Dzień dywidendy:
15 sierpnia 2022 r.

Termin wypłaty dywidendy:
30 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu
2022-06-20 Aneta Skrzypek-Erdanowska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki