PILNE

ERGIS S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

2019-06-24 21:51
publikacja
2019-06-24 21:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., które odbyło się 24 czerwca 2019 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:
- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,
- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,
- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 58,71%,
- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 39,92%.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
- liczba posiadanych akcji: 7.550.000,
- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.550.000,
- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 29,15%,
- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,82 %.


3. Marek Górski:
- liczba posiadanych akcji: 2.498.440,
- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 2.498.440,
- procentowy udział głosów w liczbie głosów na ZWZ w dniu 24 czerwca 2019 roku: 9,65%,
- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,56%.


Podstawa prawna:
Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-24 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki