REKLAMA

ERG: Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR.

2021-08-02 13:53
publikacja
2021-08-02 13:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Umieszczenie ERG S.A na liście firm rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z EFRR.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021 informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o opublikowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego listy rankingowej firm w toku siódmej rundy siódmego naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na tej liście z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 6 941 375,00 PLN ujęty został projekt pn. Wdrożenie innowacyjnej gamy folii o zmienionych parametrach fizykochemicznych powstałej w wyniku własnych prac B+R, w ramach którego ERG S.A. zamierza współfinansować realizację projektu inwestycyjnego, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 2/2021, 3/2021, 4/2021 i 5/2021. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2021-08-02 Marcin Agacki Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki