ENTER AIR S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.

2019-06-11 16:46
publikacja
2019-06-11 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydata_do_RN,_zgoda,_zyciorys..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys oraz oświadczenia kandydata.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Zgłoszenie kandydata do RN, zgoda, życiorys..pdfZgłoszenie kandydata do RN, zgoda, życiorys..pdf Życiorys oraz zgoda kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2019-06-11 Mariusz Olechno Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki