REKLAMA
PIT 2023

ENERGA S.A.: Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

2023-12-05 22:24
publikacja
2023-12-05 22:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA („Spółka", „Energa”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja", „Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta (IDR) na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Potwierdzenie to odzwierciedla m.in. niezmienioną opinię Fitch nt. Spółki w ramach przyjętych przez Agencję kryteriów powiązań pomiędzy podmiotami dominującymi i zależnymi („Parent and Subsidiary Linkage Rating Criteria”), zgodnie z którymi rating Energi jest zrównany z ratingiem jej akcjonariusza większościowego - ORLEN S.A.

Fitch potwierdził także następujące ratingi dla Spółki i jej zadłużenia:

- krajowy rating długoterminowy: "AA+(pol)",
- długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej: "BBB+",
- długoterminowy rating długu podporządkowanego Spółki: "BBB-",
- krajowy rating długoterminowy niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu: "AA+(pol)",

oraz długoterminowy rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji: "BBB+".

Agencja potwierdziła również ocenę samodzielnego profilu kredytowego Spółki (standalone credit profile) na poziomie „bbb-”, m.in. ze względu na solidny profil biznesowy Grupy Energa skoncentrowany na przewidywalnej, regulowanej działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings. Rating został przyznany na zlecenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 30/2023


Date: 5 December 2023


Subject: Fitch Ratings affirmed Energa SA’s rating


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


The Management Board of Energa SA ("Company", “Energa”) informs that, on
5 December 2023 Fitch Ratings ("Agency", "Fitch") affirmed the Company’s
long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) at
'BBB+' with a stable outlook. The affirmation reflects, among others,
Fitch’s unchanged view on the Company under Agency’s "Parent and
Subsidiary Linkage Rating Criteria", under which the Agency equalizes
Energa's rating with that of the Company's majority owner - ORLEN S.A.


Fitch also affirmed the following ratings of the Company and its debt:


- long-term national rating: ‘AA+(pol)’,


- the Company’s foreign-currency long-term senior unsecured rating:
'BBB+',


- the Company’s long-term rating of subordinated debt: 'BBB-'


- long-term national senior unsecured rating: ‘AA+(pol)’,


and long-term senior unsecured rating for the bonds issued by the
Company's subsidiary Energa Finance AB (publ): 'BBB+'.


The Agency also affirmed the Company’s standalone credit profile at
'bbb-' due to, among others, the Energa Group’s solid business profile,
with a focus on predictable regulated electricity distribution business.


The full text of the Agency's report is available on Fitch Ratings
website. The rating was awarded at the request of the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2023-12-05 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki