REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2020-09-18 21:24
publikacja
2020-09-18 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego 14/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku oraz Raportu bieżącego 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku z dnia 20 listopada 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 27 listopada 2020 roku (nowa data publikacji).

Termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku nie ulega zmianie w stosunku do terminu określonego przez Emitenta w Raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Wszelkie ewentualne zmiany w powyższym zakresie będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)
2) §80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2020-09-18 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki