REKLAMA

EBITDA grupy Energa w I kwartale '19 wyniosła 554 mln zł - szacunki (opis)

2019-05-16 20:00
publikacja
2019-05-16 20:00

Grupa Energa szacuje, że jej EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 554 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA grupy wyniesie w tym okresie 626,3 mln zł.

EBITDA segmentu dystrybucja wyniosła 548 mln zł, segmentu wytwarzanie 118 mln zł, a segmentu sprzedaż: -95 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej brutto w pierwszym kwartale 2019 wyniosła 1.025 GWh, dystrybucja energii elektrycznej 5.811 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detal) 4.968 GWh.

Energa podała, że w segmencie dystrybucji istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) m.in. w efekcie korzystnej wyceny szacunku strat sieciowych. Zostało to częściowo zniwelowane wyższymi kosztami OPEX. W I kw. 2018 roku EBITDA segmentu wyniosła 509 mln zł.

Spółka podała, że wyższy poziom EBITDA segmentu wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Efekt ten został częściowo pomniejszony przez wyższy koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji, wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła. W I kw. 2018 roku EBITDA segmentu wyniosła 103 mln zł.

Na ujemny wynik EBITDA segmentu sprzedaż w I kwartale 2019 roku, najistotniejszy wpływ miała ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją. Na dzień przekazania szacunkowych wyników grupy Energa, nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy po nowelizacji. W związku z tym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów.

Wobec powyższego, segment sprzedaż kontynuował fakturowanie zdecydowanej większości klientów po obniżonych cenach wynikających z ustawy, jednocześnie nie otrzymując rekompensat. Szacowana utrata przychodu segmentu sprzedaż z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. W I kw. 2018 roku EBITDA segmentu wyniosła 53 mln zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki