Dobre sygnały z rynku kredytów hipotecznych

W I kwartale 2011 roku odnotowano nieznaczne wzrosty wartości i liczby udzielanych kredytów względem IV kwartału 2010 roku, aczkolwiek w porównaniu do I kwartału 2010 roku, te wzrosty były bardzo wysokie w obu kategoriach.

Banki z wyprzedzeniem stosują zaproponowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendację S (wchodzi w życie od 1 lipca br.) dotyczące warunków uzyskania kredytów hipotecznych w walutach obcych odnoszą skutki, aż 80% kredytów mieszkaniowych zostało udzielonych w złotówkach. Odnotowano również istotny wzrost sprzedaży kredytów dla branży deweloperskiej, aż o 30% względem I kwartału 2010r.

Wyniki akcji kredytowej uzyskane w I kwartale 2011 roku, zarówno jeśli chodzi o liczbę – 57.578 kredytów, jak i wartość - 12,252 miliardów złotych, były powtórzeniem wyników uzyskanych w IV kwartale roku 2010. O ile jednak podsumowując IV kwartał roku poprzedniego podkreślanozaskakująco niski wynik, to wyniku ten sam poziom kredytów udzielonych  w I kwartale br. można jednoznacznie ocenić, jako sygnał powrotu koniunktury na rynku kredytowym.

– Oceniamy wyniki I kwartału jako bardzo pozytywne, tym bardziej, że przerwany został trend spadkowy obserwowany w ostatnich miesiącach. Prognozujemy wynik akcji kredytowej na rok 2011 na poziomie wyższym niż ten osiągnięty w roku 2010, a z pewnością nie przekraczającym jednak poziomu 60 miliardów złotych. Tym bardziej, że 25 br. stycznia uchwalona została nowa wersja Rekomendacji S, zdecydowanie zaostrzająca kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Oczywiście nie bez znaczenia na wyniki kolejnych kwartałów będzie ostateczna decyzja Sejmu w sprawie zmian w rządowym programie Rodzina na Swoim – mówi Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Utrzymuje się trend wzrostowy udziału kredytów w walucie krajowej. Na koniec I kwartału 2011 roku kredyty złotowe stanowią ponad 80 % akcji kredytowej banków. Rok temu było to 77%, a dwa lata temu zaledwie 63%.

W 2011 r. wchodzą w życie rekomendacje nadzoru bankowego S i T oraz ustawa o kredycie konsumenckim. Rekomendacje wyznaczają nowe zasady oceny zdolności kredytowej klienta. Banki udzielające kredytów hipotecznych, zostały zobligowane w ustawie m.in. do stosowania wystandaryzowanego arkusza informacyjnego o ofercie kredytowej dla kredytów hipotecznych.

– Wskutek wprowadzenia rekomendacja T podniesione zostały wymogi w obszarze dostarczania dokumentacji niezbędnej do udzielenia kredytów i zaostrzone zostały procedury związane z udzielaniem kredytów. Rekomendacja S zacznie obowiązywać od lipca br. W związku z tym podtrzymany zostanie niski poziom akcji kredytowej w walutach obcych (CHF i EURO), nawet pomimo podniesienia stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Nadal dużym powodzeniem cieszy się program „Rodzina na swoim”. Zarówno liczba jak i wartość udzielonych kredytów jest niższa niż w IV kwartale 2010 roku, ale nadal jest to poziom znacznie wyższy niż we wcześniejszych okresach. Popularność programu jest wyraźnie widoczna punktu widzenia wszystkich udzielonych kredytów hipotecznych, stanowi około 25%.

Ranking kredytów hipotecznych Bankier.pl

W I kwartale roku 2011 w Polsce rozpoczęto budowę łącznie 30.952 mieszkań, czyli o 13,6%  więcej niż w analogicznym okresie roku 2010. Wzrost ten dotyczył zarówno aktywności deweloperów - w omawianym okresie deweloperzy rozpoczęli budowę 13.215 mieszkań (o 14,5% więcej), jak również inwestorów indywidualnych, którzy rozpoczęli  budowę 16.450 mieszkań, tj. o 16,6 % więcej niż w analogicznym okresie roku 2010.

Z drugiej strony, według danych GUS w I kwartale roku 2011 oddano do użytkowania 12.768 mieszkań, tj. o 18,4% mniej niż w I kwartale  2009r. Tendencja spadkowa liczby mieszkań oddanych do użytkowania jest  wyraźna zarówno wśród deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań osiągając poziom 37.266 zezwoleń, tj. o 27 % więcej w stosunku do liczby pozwoleń z wydanych w analogicznym okresie roku 2010r.

Średnie ceny transakcyjne w minionym kwartale minimalnie spadły. Wyjątkiem jest Gdańsk, gdzie zanotowano nieznaczny wzrost. Z perspektywy całego roku widać stabilizację cen, w porównaniu do I kwartału 2010 roku, różnice zamykają się w przedziale kilkuprocentowych spadków.

>>> Klinkij, aby zobaczyć całość <<<Związek Banków Polskich
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

!
Polecane
Najnowsze
Popularne