REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

DOWNSTREAM S.A.: Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej / Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

2023-03-23 17:36
publikacja
2023-03-23 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zaproszenie_skup_DOW_23.03.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-23
Skrócona nazwa emitenta
DOWNSTREAM S.A.
Temat
Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej / Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DOWNSTREAM SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym
podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia nabywania akcji własnych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w celu ich dalszego umorzenia, realizując tym samym wolę akcjonariuszy Spółki, wyrażoną w uchwale nr 20/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 11/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r.

W tym celu, również dzisiaj, dla zapewnienia równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji, zawarto z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. („BOŚ”) umowę dot. wykonania czynności przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę.

Łączna liczba nabytych akcji własnych nie przekroczy 500.000 zdematerializowanych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł każda, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, oznaczonych numerem ISIN PLAUXLM00026, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000 zł, to jest nie więcej niż ok. 9,64% kapitału zakładowego Spółki.

Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 5,00 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji przez BOŚ potrwa od dnia 27 marca 2023 r. do dnia 3 kwietnia 2023 r. włącznie, do godziny 16:00. Z kolei planowanym dniem nabycia akcji własnych przez Spółkę będzie 6 kwietnia 2023 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, zawierające wszelkie niezbędne informacje jednocześnie wskazując, iż będzie ono dostępne także na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej BOŚ.
Załączniki
Plik Opis
Zaproszenie_skup_DOW_23.03.2023.pdfZaproszenie_skup_DOW_23.03.2023.pdf Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-23 Michał Damek Prezes Zarządu Michał Damek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki