REKLAMA

DATAWALK S.A.: Kolejna sprzedaż do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Follow on sale for Intelligence application in North America.

2021-12-30 08:38
publikacja
2021-12-30 08:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-30
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Kolejna sprzedaż do zastosowań wywiadowczych w Ameryce Północnej. Follow on sale for Intelligence application in North America.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia w ramach partnerskiej umowy z północnoamerykańskim partnerem (“Klient”), którego przedmiotem jest kolejne rozszerzenie licencji w zakresie zastosowań związanych z działalnością klienta docelowego (instytucja wywiadowcza na poziomie krajowym).

Niniejsze zamówienie zwiększa parametry dotychczas udzielonej licencji wobec inicjalnego oraz ponownego zamówienia, o których Emitent informował w treści raportów bieżących nr 53/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. oraz nr 20/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Rozszerzenie współpracy poprzez kolejny zakup obecnego Klienta potwierdza skuteczność przyjętego przez Spółkę modelu komercjalizacji oraz użyteczność produktu DataWalk w zastosowaniach wywiadowczych w jednostkach sektora publicznego.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ rozszerzenie współpracy może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.


The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that the Company obtained information that the Company’s subsidiary, DataWalk Inc., has received a purchase order for expansion of a DataWalk software license from a North American Channel Partner (“Customer”). The end client is a National Intelligence organization.

The above-mentioned order increases the system configuration previously sold and reported in both ESPI 53/2019, dated December 11th, 2019 and ESPI 20/2021, dated September 30th, 2021.

Expansion of a license by the current Customer confirms both the effectiveness of the commercialization model adopted by the Company, and the unique value of the DataWalk product in public sector intelligence applications.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as growing our business with this Customer may have a positive impact on the competitive position of the Issuer’s Capital Group, which may impact the future financial situation and development prospects of the Issuer and its Capital Group.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-30 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2021-12-30 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki