REKLAMA

CPD S.A.: Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych

2023-09-29 18:37
publikacja
2023-09-29 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CPD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 29 września 2023 roku Spółka zawarła ze spółką nie będącą podmiotem powiązanym ze Spółką następujące umowy sprzedaży udziałów:
1) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywca kupił od Spółki 101 udziałów kapitale zakładowym „ANTIGO INVESTMENTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę stanowiącą ich wartość księgową tj. cenę 2.000,00 złotych.
2) warunkową umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywaca kupi od Spółki 216 udziałów kapitale zakładowym CELTIC ASSET MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za łączną cenę 400.000,00 złotych. W związku z tym, że CELTIC ASSET MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nieruchomości rolnych umowa sprzedaży udziałów została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu udziałów.
3) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabywca kupił od Spółki 3711 udziałów w spółce prawa cypryjskiego LAKIA ENTERPRISES LIMITED, których wartość księgowa opiewa na 0 zł, za łączną cenę 1.000,00 PLN
Pozostałe warunki zawartych umów nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Iwona Makarewicz członek zarzżąu
2023-09-29 Elżbieta Wiczkowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki