REKLAMA

CASPAR AM SA: Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

2020-10-22 16:29
publikacja
2020-10-22 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 października 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki (Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 15 października 2020 r.) i wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 090 715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy). Zaliczką będą objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 1 972 373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) brutto.

Tym samym warunek zawieszający związany z wypłatą zaliczki dywidendowej został spełniony.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 30 listopada 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
2020-10-22 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki