REKLAMA

CARPATHIA CAPITAL S.A.: Informacja na temat przewidywanych działań dotyczących akcji notowanych na rynku AeRo

2022-01-05 16:38
publikacja
2022-01-05 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-05
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Informacja na temat przewidywanych działań dotyczących akcji notowanych na rynku AeRo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Carpathia Capital ASI S.A. wskazuje, że po zakończeniu procesu konsultacji z polskimi i rumuńskimi kancelariami prawnymi oraz rumuńskimi firmami inwestycyjnymi, rozpoczyna w 2022 r. prace zmierzające do umożliwienia akcjonariuszom Carpathia Capital ASI S.A. posiadającym akcje notowane na rynku AeRO w Bukareszcie docelowe notowanie ich akcji na ryku NewConnect w Polsce.

Ponieważ ze względów technicznych i formalnych nie jest możliwy bezpośredni dual listing, operacja przeprowadzona zostanie w formie dobrowolnego skupu akcji notowanych na AeRO w formie zamiany na akcje nowej emisji, umorzenia starych akcji i wprowadzenia akcji nowej emisji na rynek NewConnect.

Carpathia Capital Spółka Akcyjna („CC”) zamierza zaoferować akcjonariuszom CC posiadającym akcje notowane na rynku AeRO możliwość zamiany ich akcji na akcje nowej emisji, które mają być wprowadzone do obrotu na NewConnect („capital swap”, ,,zamiana”). W celu przeprowadzenia tej operacji CC zamierza złożyć akcjonariuszom CC oficjalne propozycje odkupu akcji notowanych na AERO. Skup akcji zostanie rozliczony co do zasady w formie bezgotówkowej, tzn. cena skupu zostanie rozliczona z potrąceniem należności dla CC z tytułu zapłaty za akcje nowej emisji (CC rozważa również częściowe rozliczenie gotówkowe).

Skup akcji notowanych na AERO oraz emisja nowych akcji będzie procesem wieloetapowym oraz długotrwałym, w szczególności z uwagi na niezbędne na kilku etapach procesu decyzje sądów i organu zagranicznego (FSA).
Oferta skupu akcji oraz ich umorzenia wymaga także uprzedniej uchwały walnego zgromadzenia.
CC rozpocznie proces skupu w celu umorzenia w oparciu o (i) postanowienia statutu CC upoważniające CC do dobrowolnego umorzenia akcji, zgodnie z KSH, (ii) uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie skupu akcji w celu ich umorzenia oraz (iii) uchwałę walnego zgromadzenia określającej warunki umorzenia. Umorzenie dobrowolne wymaga zgody każdego akcjonariusza. Ponadto oferta skupu akcji musi zostać zatwierdzona przez rumuński FSA (Urząd Nadzoru Finansowego).

Skup akcji w celu umorzenia CC będzie opierał się o dobrowolne umowy z akcjonariuszami zainteresowanymi zamianą akcji. W wyniku operacji, kapitał zakładowy CC nie zostanie obniżony w stosunku do jego dotychczasowej wysokości (ze względu na jednoczesne obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do dotychczasowej wysokości).

Zarząd Emitenta podkreśla, że wyżej wskazana operacja nie dotyczy akcji notowanych na rynku NewConnect w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki