REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BUDIMEX: „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” – podpisanie umowy

2021-11-17 14:48
publikacja
2021-11-17 14:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
„Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” – podpisanie umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 17.11.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Placu Starynkiewicza 5 a Budimex S.A. na generalną realizację inwestycji pod nazwą „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III”.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 14.07.2021 r. w raporcie bieżącym nr 57/2021.

Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto.

W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wraz z poniżej opisaną umową wyniosła 224.871.076,45 zł netto.

Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 157 025 500,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia robót: 24 miesiące
Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów
Okres rękojmi: 36 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone maszyny, urządzenia i towary oraz 120 miesięcy na materiał rurociągów
Zaliczka: brak
Warunki płatności: płatności zgodnie z Planem Płatności, 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia umownego brutto
Maksymalna łączna wartość kar umownych płaconych przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Zamawiającym przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Jacek Daniewski Członek Zarządu
2021-11-17 Marcin Węgłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki