REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Pozwolenie na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w Rumunii

2022-05-06 21:43
publikacja
2022-05-06 21:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-06
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Pozwolenie na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w Rumunii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości w dniu 6 maja 2022 r. o wydaniu przez Krajową Agencję Leków i Wyrobów Medycznych w Rumunii w dniu 4 maja 2022 r. pozwolenia na import Szczepionki Przeciwgruźliczej BCG 10, którego wytwórcą i podmiotem odpowiedzialnym jest Emitent.
Pozwolenie dotyczy 8.000 opakowań Szczepionki Przeciwgruźliczej BCG 10 i zostało wydane na okres 12 miesięcy w odpowiedzi na wniosek Dyrekcji Leków, Urządzeń i Technologii Medycznych w ramach Ministerstwa Zdrowia Rumunii.
Dystrybutorem Szczepionki Przeciwgruźliczej BCG 10 i okazicielem pozwolenia na import jest Anisapharm Distribution SRL z siedzibą w Bukareszcie (Anisapharm), która jest partnerem biznesowym Emitenta w Rumunii. Wydane pozwolenia na import na okres 12 miesięcy oznacza, że przez okres jego ważności Ministerstwo Rumunii nabywać będzie wyłącznie szczepionkę przeciwgruźliczą wytwarzaną przez Emitenta.
Za pośrednictwem Anisapharm Emitent dostarcza również do Rumunii na analogicznych warunkach produkt leczniczy Onko BCG.
Spółka oraz Anisapharm uzgodniły, że cały wolumen określony pozwoleniem na import, zostanie dostarczony do końca czerwca 2022 r. Wartość zamówienia wynosi 329.600 Euro, co według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wydania pozwolenia na import wynosi 1.541.539 PLN.
W ocenie Zarządu dostawa szczepionki przeciwgruźliczej będzie zdarzeniem pozytywnym dla Spółki, ze względu na znaczną poprawę struktury przepływów pieniężnych w bieżącym i przyszłym kwartale.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-06 Maksymilian Świniarski Prezes Zarządu
2022-05-06 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki