REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o realizacji umowy dotyczącej współpracy na rynkach Azjatyckich

2023-01-17 09:32
publikacja
2023-01-17 09:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
Temat
Informacja o realizacji umowy dotyczącej współpracy na rynkach Azjatyckich
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A._"Spółka", "Emitent"_ informuje o realizacji zadań umowy z IGEI . W nawiązaniu do ostatniego raportu z dnia 2022-12-21 dotyczącego podpisania umowy z Izbą Gospodarczą Importerów i Eksporterów o współpracy na rynku Azjatyckim , gdzie jej strony podpisały umowę dotyczącą ustanowienia przez IGEI naszej Spółki jej reprezentantem do prowadzenia rozmów i przygotowania do uczestnictwa delegacji polskich przedsiębiorców do udziału w Asian Financial Forum w Hong Kongu we współpracy z Radą Rozwoju Handlu Hong Kongu , jak również pomocy w zapewnieniu serwisu biznesowego dla uczestników , oraz zorganizowania i koordynowania misji gospodarczej w Hong Kongu a w dalszej perspektywie delegatury Izby Gospodarczej w Hong Kongu , przedstawiamy informacje dotyczącą realizacji misji gospodarczej i udziału delegacji przedstawicieli Izby , naszej Spółki oraz przedsiębiorców w Hong Kongu na Asian Financial Forum w dniach 11-12.01.2023 .
W ramach naszego uczestnictwa w Asian Financial Forum doprowadziliśmy do szeregu bardzo istotnych spotkań które stworzyły fundamenty do realizacji pełnej strategii ekspansji Izby jak i naszej Spółki w Hong Kongu oraz regionie Azji i Pacyfiku .
Na bazie podpisanej umowy ( Memorandum of Understanding ) z Hong Kong Trade Development Council – ( Rada Rozwoju Handlu Hong Kongu ) zorganizowaliśmy spotkanie z jej przedstawicielami Panem Johnson Ng , Associate Director, Service Promotion (Wicedyrektor ds. promocji usług) , oraz Panią Danny Tam, Section Head , Professional Services , Service Promotion Department (Kierownik sekcji , Usługi profesjonalne , Wydział Promocji Usług) . Podczas spotkania potwierdzono strategiczne założenia umowy zwiększające zakres współpracy pomiędzy organizacjami z akcentem na organizacje wymiany gospodarczej oraz wspólnych wizyt handlowych, promocyjnych imprez gospodarczych typu Forum, targów specjalistycznych w tym Fintech ( usługi finansowe, ubezpieczeniowe, bankowe, aplikacje finansowe, płatności mobilne ). Serwisy AI ( sztuczna inteligencja, IT pełne portfolio usług ) . Energia odnawialna, fotowoltaika, banki energii w tym wodorowe. Targów start-ups w tym funduszy inwestycyjnych . obiektów infrastruktury z naciskiem na Prefabrykowane Budownictwo Modułowe .
Wizyty które są planowane będą dwustronne i organizacja wydarzeń następować będzie w obu lokalizacjach , w Hong Kongu oraz w Polsce w tym wizyty przedstawicieli funduszy inwestycyjnych , banków inwestycyjnych oraz rządowych organizacji gospodarczo promocyjnych . Poza spotkaniem z HKTDC zorganizowaliśmy również spotkanie z InvestHK - Invest Hong Kong , z przedstawicielami w osobach Pana Andy Wong , Head of Innovation and Technology ( Szef działu Innowacji i Technologii ) oraz z Panią Jennifer Chen , Senior Manager of AI Robotics , Green Tech & Energy. ( Starszy Menadżer ds. Robotyki AI , Green Tech & Energy )
Invest Hong Kong jest rządową agencją Hong Kongu odpowiedzialną za wdrażanie inwestycji w wskazanych sektorach . Biomass Energy Project SĄ realizuje już projekty z Unijnym dofinansowaniem w części z tych strategicznych sektorów . Rząd w Hong Kongu przeznacza na wsparcie innowacyjnych projektów 30 miliardów USD .
Zorganizowaliśmy również spotkanie w siedzibie Hong Kong Stock Exchange z przedstawicielami decyzyjnymi giełdy z udziałem Pana Michaela Chan , Head of International Issuer Services , ( Dyrektor Działu Usług dla Emitentów Międzynarodowych , sekcja IPO ) , oraz Panią Cigi Tam , Associate Issuer Services , Sales & Marketing ( Współpracownik ds. obsługi emitentów, sprzedaży i marketingu) .
Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie możliwości notowania polskich spółek na Giełdzie w Hong Kongu oraz przedstawiania możliwości polskich spółek w zakresie innowacyjnych technologii . Dokonaliśmy między innymi prezentacji profilu firmy BEP-SA akcentując sekcje (Green zone services ) Prefabrykowane Modułowe Konstrukcje z niskim udziałem śladu węglowego (low carbon footprint ) w tym projekt budowy Klinik Medycznych w tym systemie. Dodatkowo również powiązania tego typu obiektów z samowystarczalnością energetyczną pochodzącą z energii odnawialnej i banków energii .
Podczas spotkania obecny był także przedstawiciel polskiej firmy giełdowej z grupy WIG 20 , którego zaprosiliśmy do uczestnictwa w Asian Financial Forum. Dokonał on prezentacji możliwości firmy w zakresie serwisu IT dla sektora finansowego i bankowego.
Obydwie prezentacje zostały przyjęte z dużym pozytywnym zainteresowaniem ze wskazaniem na możliwości rozwoju współpracy w kolejnych miesiącach .
Zasygnalizowano także możliwości Izby Gospodarczej do weryfikacji i prezentacji zasad wejścia na Hong Kong Stock Exchange - HKSX aby umożliwić dostęp do tej giełdy firmom polskim obniżając progi finansowe oraz wzajemną rozpoznawalność GPW i HKSX .
Należy podkreślić ze jest to pierwsza oficjalna wizyta Izby IGEI i polskiej delegacji handlowej - misji gospodarczej w 2023 po niemal trzyletniej przerwie spowodowanej restrykcjami Covid w Hong Kongu i Chinach .
Odbyto również bardzo istotne spotkanie z przedstawicielami jednego z największych chińskich banków inwestycyjnych CICC z kapitalizacja na 31.12.2021 o wartości $27.81 miliarda US dolarów oraz obrotem $6.12 miliarda dolarów zatrudniający 13.557 pracowników. Bank ten jest Top underwriter ( Głównym ubezpieczycielem ) na giełdzie HKSX realizując 23 wprowadzenia firm w 2022 roku. Z Wice Prezydentem Panem Kaiser Wan odpowiedzialnym za sektor Financial Institutions Group omawiano opcje i możliwości działań polskich firm na rynku kapitałowym w regionie Azji i Pacyfiku . Prezentacje przedstawiciela Izby oraz polskiej firmy przyjęto bardzo pozytywnie z dużym zainteresowaniem . Wyrażono chęć na dalszy dialog i kontynuacje spotkań łącznie z wizyta w Polsce w najbliższych miesiącach zaraz po zakończeniu Chińskiego Nowego Roku .
W trakcie AFF odbyto otwierające spotkanie z przedstawicielem polskiego rządu Konsulem Generalnym Panem Dr. Aleksandrem Dańda uzyskując pozytywna akceptację strategii działań Izby IGEI w Hong Kong oraz regionie Azji i Pacyfiku .
Wsparcie Konsulatu i Pana Konsula w kolejnych wydarzeniach będzie bardzo istotne przy organizowaniu w najbliższych miesiącach roku 2023 dużego wydarzenia wystawienniczo promocyjnego w Hong Kong .
W trakcie Forum nawiązano też szereg innych kontaktów biznesowych , które dla Izby IGEI , jej misji handlowej , do której realizacji doszło przy strategicznym udziale BEP- SA w ramach podpisanej umowy , oraz naszej Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project stwarzają ogromne możliwości rozwojowe w Azji , regionie Azja - Pacyfik z wskazaniem Hong Kongu jako nowej regionalnej bazy operacyjnej dla Izby IGEI , a w ślad za tym dla aktualnych i przyszłych członków izby oraz szeregu podmiotów gospodarczych z Polski jak i naszej Spółki.
Region Azja- Pacyfik ( w tym między innymi Chiny , Indonezja, Filipiny, Malezja, Wietnam, Laos, Singapur, Południowa Korea , Japonia ) jest jednym z najbardziej zaludnionych regionów świata z ponad 4,5 miliardami mieszkańców i daje olbrzymie możliwości rozwojowe , eksportowe i inwestycyjne.
Nasza Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego rynku z korzyścią dla nas , ale i być swego rodzaju ambasadorem i wsparciem dla polskich firm , które zapraszamy do współpracy dwustronnej jak i w ramach IGEI.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu
2023-01-17 Krzysztof Arkuszewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki