BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym

2020-07-30 15:35
publikacja
2020-07-30 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Postanowienie w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r. Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes Urzędu"), na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przewidziano na dzień 29 grudnia 2020 r. Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decision related to antimonopoly proceedings


With reference to current No. 63/2018 of 28 June 2018, No. 92/2018 of 28
November 2018, No. 20/2019 of 7 May 2019, No. 39/2019 of 1 October 2019
and No. 7/2020 of 3 March 2020, Management Board of Benefit Systems S.A.
with its registered seat in Warsaw informs, that they received decision
of the President of Office of Competition and Consumer Protection
(hereinafter, the ‘President of UOKiK') under which the new expected
date of completion of the antimonopoly proceeding is 29 December 2020.
The President of UOKiK indicated that due to the complex nature of the
proceedings and the need for further analysis, it was not possible to
end the proceedings at the current stage.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-30 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2020-07-30 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki