REKLAMA

Allegro rusza z kwartalną publikacją prognoz. Oczekuje w I kw. zwyżki skoryg. EBITDA w Polsce o 20-23 proc.

2023-03-30 06:14, akt.2023-03-30 17:34
publikacja
2023-03-30 06:14
aktualizacja
2023-03-30 17:34

Allegro przechodzi na kwartalny cykl publikowania prognoz i oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu GMV z działalności w Polsce o 13-14 proc. r/r, a przychodów o 20-22 proc.r/r. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23 proc. r/r, zaś oczekiwany CAPEX ma wynieść 100-110 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. W czwartek kurs akcji spółki zyskał na koniec sesji 13,98 proc. przy ponad 280,6 mln zł obrotu. 

Allegro rusza z kwartalną publikacją prognoz. Oczekuje w I kw. zwyżki skoryg. EBITDA w Polsce o 20-23 proc.
Allegro rusza z kwartalną publikacją prognoz. Oczekuje w I kw. zwyżki skoryg. EBITDA w Polsce o 20-23 proc.
/ Allegro

Wskaźnik GMV segmentu MALL powinien być w pierwszym kwartale br. o 1-2 proc. niższy r/r, zaś spadek przychodów oczekiwany jest na poziomie 2-4 proc. r/r. Oczekiwana strata segmentu na poziomie skorygowanej EBITDA to 75-80 mln zł, zaś jego spodziewany CAPEX w tym czasie to 20-30 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym Allegro oczekuje wzrostu GMV w pierwszym kwartale br. o 20-21 proc. r/r, a przychodów o 64-66 proc. r/r. Skorygowana EBITDA grupy powinna wzrosnąć o 3-6 proc. r/r, zaś CAPEX spodziewany jest na poziomie 120-140 mln zł.

„Naszym celem jest dalszy rentowny wzrost GMV w Polsce dzięki skupieniu się na kategoriach, w których do tej pory nie mieliśmy silnej pozycji, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży dzięki usługom reklamowym i monetyzacji. Skupiamy się na tym, by zwiększać marżę w Polsce z powrotem do docelowego poziomu 5 proc. Jednocześnie dążymy do przyspieszenia wzrostu GMV także na poziomie grupy poprzez zwiększenie skali na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem będzie wykorzystanie obecności MALL w Czechach. Naszym głównym zadaniem strategicznym jest dalsza optymalizacja kosztów i poprawa wydajności w całej grupie przy znacznym obniżeniu nakładów inwestycyjnych, by dalej zwiększać przepływy pieniężne i zmniejszać dźwignię finansową" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jon Eastick, CFO Allegro.

"Zrealizowaliśmy wszystkie założone na 2022 rok cele i teraz przechodzimy na kwartalny cykl przedstawiania naszych oczekiwań finansowych. Decyzję podjęliśmy uwzględniając praktyki rynkowe innych dużych graczy na globalnym rynku e-commerce. Uznaliśmy takie podejście za bardziej adekwatne i efektywne. Nasze wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku są bardziej niż zadowalające: spodziewamy się dalszego wzrostu GMV, przychodów i skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym zarówno w Polsce, jak i na poziomie skonsolidowanym" - dodał.

Allegro nie planuje emisji obligacji w 2023 roku

"Nasza sytuacja finansowa jest bardzo stabilna. Wszystkie kredyty grupy mają termin zapadalności w 2025 roku. Nie mamy planów w tym roku, aby emitować obligacje" - powiedział Eastick.

W grudniu 2021 roku rada Allegro ustanowiła program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł. Spółka informowała wówczas, że obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone.

W ramach programu możliwa będzie emisja obligacji zwykłych, obligacji zielonych oraz obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej.

Allegro podawało wówczas, że decyzja o emisji pierwszej serii obligacji będzie uzależniona od sytuacji rynkowej na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych.

Allegro ocenia swoje prognozy na I kw. jako optymistyczne

"Oczekujemy, że wzrost GMV grupy będzie w I kw. na podobnym poziomie, jak w IV kw. 2022 roku. Biorąc pod uwagę, że sytuacja makroekonomiczna jest trudna i popyt maleje w ujęciu miesiąc do miesiąca, to uważam, że to są optymistyczne perspektywy rozwoju z naszej strony. Jeśli chodzi o przychody grupy, to oczekujemy, że wzrosną o 64-66 proc., a w samej Polsce ok. 20-22 proc. rdr w I kwartale. Oczekujemy wzrostu GMV w tempie 20-21 proc. dla grupy i 13-14 proc. rdr w Polsce" - powiedział dyrektor finansowy.

Allegro poinformowało w czwartek, że przechodzi z rocznego na kwartalny cykl publikowania prognoz. Oczekuje w pierwszym kwartale 2023 roku wzrostu GMV z działalności w Polsce o 13-14 proc. rdr, a przychodów o 20-22 proc. rdr. Skorygowana EBITDA powinna się zwiększyć o 20-23 proc. rdr, zaś oczekiwany CAPEX ma wynieść 100-110 mln zł.

Wskaźnik GMV segmentu MALL powinien być w pierwszym kwartale br. o 1-2 proc. niższy rdr, zaś spadek przychodów oczekiwany jest na poziomie 2-4 proc. rdr. Oczekiwana strata segmentu na poziomie skorygowanej EBITDA to 75-80 mln zł, zaś jego spodziewany CAPEX w tym czasie to 20-30 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym Allegro oczekuje wzrostu GMV w pierwszym kwartale br. o 20-21 proc. rdr, a przychodów o 64-66 proc. rdr. Skorygowana EBITDA grupy powinna wzrosnąć o 3-6 proc. rdr, zaś CAPEX spodziewany jest na poziomie 120-140 mln zł.

Dyrektor finansowy poinformował w czwartek, że oczekiwania na drugi kwartał Allegro opublikuje wraz z wynikami za I kwartał br.

"W grupie Mall cały czas pracujemy nad jak najefektywniejszym rozwojem tej grupy, konsekwentnie ograniczamy koszty, aby zmniejszać straty na poziomie skorygowanej EBITDA oraz stabilizować GMV w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych regionu i przygotować do wprowadzenia naszego marketplace w kolejnych krajach, zaczynając od Czech" - powiedział Eastick.

Tegorocznym celem grupy jest uruchomienie Allegro.cz.

Allegro planuje skupić się w 2023 roku na poprawie wydajności sieci swoich automatów paczkowych w Polsce.

"Na koniec 2022 roku mieliśmy 2.500 zainstalowanych automatów paczkowych w Polsce. W tym roku będą dalsze inwestycje, ale głównym celem dla tego projektu jest poprawa ekonomicznych wyników dla każdego automatu, zamiast skupiania się na ich ilości" - powiedział dyrektor finansowy.

Eastick nie przedstawił oczekiwań dotyczących take rate w I kwartale 2023 roku powiedział natomiast: "Redukcja take rate w czwartym kwartale jest u nas sezonowa. W czwartym kwartale mamy zawsze szczyt popytu i sprzedawcy mniej inwestują w promocję, bo nie jest to potrzebne. To jest typowy trend w czwartym kwartale, że take rate nieco maleje".

Wskaźnik realizacji transakcji (take rate) w polskiej części biznesu wzrósł w czwartym kwartale o 1,06 pp rdr do poziomu 10,91 proc., zaś wynik za cały 2022 rok był o 0,59 pp wyższy w ujęciu rocznym i osiągnął wartość 10,82 proc.

Skorygowana EBITDA Allegro w Polsce w IV kw. 2022 roku wyniosła 708  mln zł  wobec 670,5 mln zł konsensusu

Przychody Allegro w polskiej części biznesu w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosły o 26,5 proc. do 2 mld zł.

Skonsolidowana wartość sprzedanych produktów (GMV) za pośrednictwem polskiej platformy grupy w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 14,4 mld zł (wzrost o 14 proc. r/r).

Allegro miało w czwartym kwartale 2022 roku mln 179,5 zł skonsolidowanego zysku netto j.d. Konsensus zakładał 259,8 mln zł zysku netto j.d.

Wskaźnik realizacji transakcji (take rate) w polskiej części biznesu wzrósł w czwartym kwartale o 1,06 pp r/r do poziomu 10,91 proc., zaś wynik za cały 2022 rok był o 0,59 pp wyższy w ujęciu rocznym i osiągnął wartość 10,82 proc.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w czwartym kwartale o 560 tys. r/r do ponad 14 mln, natomiast GMV na jednego aktywnego kupującego na polskiej platformie wzrosło o 11,3 proc. r/r do 3.515 zł .

Allegro planuje skupić się w 2023 roku na poprawie wydajności swoich 2.500 automatów paczkowych. Kolejnym celem grupy jest planowane uruchomienie Allegro.

Skorygowana EBITDA Allegro w '22 wzrosła o 11,6 proc  do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc.

Skorygowana EBITDA Allegro w całym 2022 roku dla działalności w Polsce wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

W 2022 roku wartość GMV polskiego biznesu Allegro zwiększyła się o 15,9 proc. r/r do 49,4 mld zł przy prognozie całorocznej dynamiki w przedziale 15-17 proc. Przychody wzrosły o 24,1 proc. do 6,65 mld zł wobec przewidywanej zwyżki na poziomie 23-26 proc. Całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln zł wobec zakładanego przedziału 650-700 mln zł.

Wartość przyznanych za pośrednictwem Allegro Pay pożyczek wyniosła w zeszłym roku 5,5 mld zł, czyli o ponad 3,7 raza więcej w ujęciu rocznym.

Całoroczny skonsolidowany wynik GMV był o 23,2 proc. wyższy rdr, przychody wzrosły o 68,2 proc., zaś skorygowana EBITDA zwiększyła się o 4,1 proc. po uwzględnieniu wyników grupy MALL za 9 ostatnich miesięcy roku.

W 2022 roku na poziomie skonsolidowanym, GMV miało się zwiększyć o 22-24 proc, przychody grupy miały wzrosnąć w ubiegłym roku o 67-71 proc., a skorygowana EBITDA grupy o 2-6 proc.

Allegro sfinalizowało transakcję nabycia Mall Group i WE|DO 1 kwietnia 2022 roku.

Allegro przeprowadziło pierwsze redukcje zatrudnienia w I kw. w Grupie Mall oraz w zespołach Delivery Experience i Recruiting

Według wcześniejszych informacji PAP Biznes Grupa Allegro zwolniła kilkadziesiąt osób w Czechach. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynikało, że zwolniono około 50 osób z Grupy Mall, na rynku pojawiły się pogłoski o planach zwolnień w Polsce.

Obecnie w grupie Allegro pracuje około 7.000 osób

epo/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (10)

dodaj komentarz
grzegorzkubik
Allegro powoli się pnie ku górze.
lejdi
Ja wszystko rozumiem, ale z tym wciskaniem ciemnoty biednym ludkom, drobnym ciułaczom giełdowym powinni się jednak trochę mitygować. Straty liczone w miliardach, masowe zwolnienia pracowników, zero perspektyw, chybione inwestycje, z którymi uj wie co zrobić, a tu im EBITTA od dna łodbija. No dobra, ulica ubrana, patrzymy co dalej :)
djnsd
Te wyniki są fatalne! Prawie 2 mld zł straty w 2022r. Rosnie bo shorty odkupują, dlatego taki obrót. Ten 4Q22 też bardzo słaby. Tak po wskaźnikach to jedna akcja powinna max 10 zł kosztować. I to ze świadomością że ta firma moze nie przetrwac roku. Koszty obsługi ogromnego długu ją zeżrą myśle i bez dokapitalizowania (emisji) się Te wyniki są fatalne! Prawie 2 mld zł straty w 2022r. Rosnie bo shorty odkupują, dlatego taki obrót. Ten 4Q22 też bardzo słaby. Tak po wskaźnikach to jedna akcja powinna max 10 zł kosztować. I to ze świadomością że ta firma moze nie przetrwac roku. Koszty obsługi ogromnego długu ją zeżrą myśle i bez dokapitalizowania (emisji) się nie obejdzie.
money_maker88
Artykuł napisany tak jak by mieli świetne wyniki. To ile tego zysku za zeszły rok ? Będzie Dywidenda ? (pytanie retoryczne).

A tak poważnie wystrzał kursu typowo pod emocje (gorzej już nie będzie to trzeba kupować).
simonsoft8
za te parę groszy kupująca akcje Alegro chce zapaciepić obraz sytuacji, jak wczesniej powrót indeksu Dow Jones przed upadkiem dużych banków
vacarius
I tak już nigdy nie bezie po tyle co przy debiucie o ile inflacja spadnie. No chyba ze będzie hiperinflacja to wtedy będziecie mieli nowe szczyty.
kjx
Ostatnie zmiany w Allegro Pay to porażka.
blind-oln
Zdecydowanie. Nie dość, ze pozwalają rozłożyć maksymalnie na 2 raty, to jeszcze potem to do BIKu wysyłają, obniżając ocenę. Ostatnio dostałem chyba z 10 powiadomień z alertów BIK po tym jak Allegro przekazało moje spłaty Allegro Pay do jakiegoś Aiona. Już lepiej zapłacić kartą kredytową. Ze Smarta zrezygnowałem po podwyżce opłat.Zdecydowanie. Nie dość, ze pozwalają rozłożyć maksymalnie na 2 raty, to jeszcze potem to do BIKu wysyłają, obniżając ocenę. Ostatnio dostałem chyba z 10 powiadomień z alertów BIK po tym jak Allegro przekazało moje spłaty Allegro Pay do jakiegoś Aiona. Już lepiej zapłacić kartą kredytową. Ze Smarta zrezygnowałem po podwyżce opłat. Jak będę potrzebować, to na miesiąc się wykupi i pozamawia wszystko.
dlaczemuktoszajalmojnick
Jak zysk netto jest słaby to namiętnie operuje się EBITDA i Capexem. A problem allegro jest właśnie w tej literce "I". Dlatego zysku w IV najlepszym kwartale prawie nie ma. I co z tego że rośnie po 25% jak zysku nie ma i nie będzie, bo SMART pożera wszystko.

Czas stawania na głowie żeby stał się cud, a cud się nie
Jak zysk netto jest słaby to namiętnie operuje się EBITDA i Capexem. A problem allegro jest właśnie w tej literce "I". Dlatego zysku w IV najlepszym kwartale prawie nie ma. I co z tego że rośnie po 25% jak zysku nie ma i nie będzie, bo SMART pożera wszystko.

Czas stawania na głowie żeby stał się cud, a cud się nie stał i się nie stanie. Do tego będą kolejne odpisy na MALL bo to niedochodowa, nieperspektywiczna padaka.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki