Agora ze sporą stratą w I kw. 2020 roku

2020-05-29 07:32, akt.2020-05-29 08:40
publikacja
2020-05-29 07:32
aktualizacja
2020-05-29 08:40

Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 44,6 mln zł wyniku EBITDA, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem.

/ fot. Grzegorz Klatka / FORUM

Przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 289,6 mln zł, co oznacza spadek o 6,1 proc. rok do roku. Spadki miały miejsce głównie w przypadku sprzedaży biletów do kin (o 20 proc. mniejsze rok do roku) oraz sprzedaży barowej w kinach (spadek o 16,5 proc.) - kina w Polsce są zamknięte od 12 marca ze względu na pandemię COVID-19. Przychody reklamowe grupy wzrosły w pierwszym kwartale o 3,1 proc. - mocniej niż cały rynek reklamowy, który według szacunków Agory zwiększył wartość o 0,5 proc.

Koszty operacyjne grupy pozostały w pierwszym kwartale na zbliżonym poziomie rok do roku i wyniosły 309,1 mln zł.

Strata operacyjna sięgnęła 19,6 mln zł. Rok wcześniej grupa odnotowała 0,5 mln zł zysku.

Agora dokonała w pierwszym kwartale odpisów m.in. z tytułu utraty wartości aktywów trwałych spółek Domiporta i Foodio Concepts - odpisy obciążyły wyniki grupy kwotą 21,4 mln zł. Grupa odnotowała również 6,7 mln zł zysku ze sprzedaży nieruchomości. Łączny negatywny wpływ zdarzeń jednorazowym na wynik operacyjny to 14,7 mln zł.

Różnice kursowe obniżyły wynik netto grupy o 27,1 mln zł.

Segment filmowo-książkowy, pomimo zamknięcia kin w połowie marca, wypracował w pierwszym kwartale większość wyniku EBITDA - zysk spadł jednak do 35 mln zł wobec 45,1 mln zł przed rokiem (spadek o 22 proc.). Wynik operacyjny spadł do 3,1 mln zł z 24,3 mln rok wcześniej, m.in. ze względu na odpis wartości spółki Foodio Concepts. Przychody obniżyły się o 11,3 proc. do 140,1 mln zł.

Według szacunków Agory, frekwencja w polskich kinach spadła w pierwszym kwartale do 12,2 mln sprzedanych biletów z 18,8 mln przed rokiem.

W segmencie prasowym grupy EBITDA wzrosła do 2,1 mln zł wobec 8,5 mln zł ujemnego wyniku przed rokiem. Przychody spadły jednocześnie o 15,5 proc. do 52,5 mln zł, a koszty były niższe o 28 proc. i wyniosły 51,9 mln zł. Grupa podała, że spadek kosztów wynikał m.in. z ograniczenia działalności poligraficznej oraz mniejszego druku wydawanych tytułów, niższych kosztów reklamy oraz spadku kosztów wynagrodzeń (głównie w związku ze zwolnieniami grupowymi w poligrafii).

W raporcie podano, że na koniec marca liczba subskrypcji cyfrowych na Wyborcza. pl wyniosła 236,5 tys., o 34 proc. więcej rok do roku.

Segment reklamy zewnętrznej utrzymał podobne rok do roku koszty operacyjne przy jednoczesnym spadku przychodów o 11 proc., w efekcie czego wynik EBITDA spadł do 6,8 mln zł z 8,1 mln zł przed rokiem. Liczba powierzchni reklamowych firmy AMS spadła o 4,5 proc.

Działalność internetowa Agory zwiększyła EBITDA w pierwszym kwartale do 4,2 mln zł z 2,8 mln zł przed rokiem, przy wzroście przychodów o prawie 10 mln zł do 47,4 mln zł.

Segment radiowy grupy utrzymał podobny rok do roku wynik EBITDA (3,2 mln zł), nieznacznie wzrosły przychody (o 6,3 proc. do 23,5 mln zł). Udział stacji muzycznych grupy w słuchalności w pierwszym kwartale spadł do 4,2 proc. z 4,7 proc. rok wcześniej, a w przypadku TOK FM wzrósł do 2,2 proc. z 2,1 proc. przed rokiem.

Agora spodziewa się straty operacyjnej w 2020 roku

"Zarząd Agory szacuje, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. przychody grupy Agora mogą istotnie się zmniejszyć, a grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT. Biznesami, które zostaną najmocniej dotknięte skutkami pandemii, są Kino, Gastronomia, Reklama Zewnętrzna oraz Radio" - napisano w raporcie.

Według przewidywań Agory tempo spadku wpływów grupy w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w drugim kwartale 2020 r., pod warunkiem, że nie dojdzie do ponownego wybuchu pandemii w drugiej połowie roku.

Agora spodziewa się 20-25 proc. spadku wartości rynku reklamy w całym roku.

"Według szacunków spółki w 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami dla polskiej gospodarki, reklamodawcy ograniczą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 20-25 proc. w porównaniu z 2019 r. - napisano w raporcie.

Zarząd Agory podjął szereg działań w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pandemii na wyniki.

Wstrzymana została większość wydatków inwestycyjnych i ograniczone zostały niemal wszystkie kategorie kosztów operacyjnych.

Agora podjęła też decyzję o optymalizacji portfela projektów inwestycyjnych: podjęto negocjacje o sprzedaży spółki Domiporta oraz zdecydowano o ograniczeniu skali Goldenline i złożeniu wniosku o upadłość Foodio. Grupa zweryfikowała również portfolio wydawnictw papierowych i zrezygnowała z wydania dwóch miesięczników oraz zmniejszyła objętość i wolumen publikowanego dziennika.

Spółka zabezpieczyła finansowanie do końca września i pracuje nad jego dalszym przedłużeniem.

Według szacunków, łączne oszczędności wyniosą 185 mln zł w drugim i trzecim kwartale 2020 r., w tym oszczędności z tytułu obniżki wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników i stałych współpracowników wyniosą około 30 mln zł.

kuc/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (3)

dodaj komentarz
ryszard-taryfiarz
To wspaniała piątkowa wiadomość
jonh_bastard
To wspaniała wiadomość

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki