1,3200 zł
-4,69% -0,0650 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_11.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_no._11_2019_sale_of_assets_agreement_on_transfer_of_perpetual_usufrct_right.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zbycie aktywów o znacznej wartości – umowa przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 7 października 2019 roku

Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey („Spółka”) niniejszym
zawiadamia, że w dniu 7 października 2019 r. została zawarta umowa przeniesienia prawa
użytkowania wieczystego („Umowa”) niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie
przy ul. Grzybowskiej 59, oznaczonej jako działka nr 59/10, z obrębu o nr 60104, o obszarze
2.740,0 m kw, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00382291/2 („Nieruchomość”) wraz z
powiązanymi prawami, w tym z pozwoleniem na budowę. Umowa została zawarta pomiędzy
spółką zależną od Spółki – HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna
z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) a „GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). Umowa została zawarta w
wykonaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży z dnia 22 listopada 2018 r., o której
poinformowano w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. oraz w wykonaniu
umowy warunkowej sprzedaży z dnia 7 sierpnia 2019 r., o której poinformowano w raporcie
bieżącym nr 10/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Kupujący oraz Sprzedający nie są podmiotami
powiązanymi.

Cena za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz powiązanymi prawami
wynosi 148.000.000 złotych i jest powiększona o VAT.
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 15% kapitałów własnych
Spółki.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
raport 11.pdfraport 11.pdf Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 7 października 2019 roku
Report no. 11_2019 sale of assets agreement on transfer of perpetual usufrct right.pdfReport no. 11_2019 sale of assets agreement on transfer of perpetual usufrct right.pdf Current report no. 11/2019 dated 7 October 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disposal of the assets of material value – agreement on transfer of
perpetual usufruct


right


Current report no. 11/2019 dated 7 October 2019


The Board of Directors of Atlas Estates Limited with its registered seat
in Guernsey (the


“Company”) hereby announces about conclusion on 7 October 2019 of
agreement on transfer


of perpetual usufruct right (the “Agreement”) of undeveloped real
property located in Warsaw,


at 59 Grzybowska Street, designated as the plot of land no. 59/10,
precinct no. 60104, with an


area of 2,740.0 m², for which the District Court for Warszawa-Mokotów in
Warsaw, X Land


and Mortgage Register Division, keeps land and mortgage register No.
WA4M/00382291/2


(the “Real Property“) together with related rights, including the
building permit. The


Agreement was concluded between the subsidiary of the Company - HPO AEP
Spółka z


ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna with its registered seat in
Warsaw (the “Seller”)


and „GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” with its
registered seat in


Warsaw (the “Purchaser”). The Agreement was concluded in performance of
the preliminary


conditional agreement of 22 November 2018, which was reported in current
report no. 8/2018


dated 22 November 2018 and in performance of conditional sale agreement
of 7 August 2019,


which was reported in current report no. 10/2019 dated 7 August 2019.
The Seller and the


Purchaser are non- related parties.


The price for the sale of the of right of the perpetual usufruct to the
Real Property together


with related rights amounts to PLN 148,000,000 increased by applicable
VAT.


The Agreement is considered material as its value exceeds 15% of the
Companies’ equity.


Legal grounds: Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and


of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing


Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives


2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Mark Chasey Director
2019-10-07 Guy Indig Director
2019-10-07 Andrew Fox Director
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.