REKLAMA

ART NEW MEDIA S.A.: Informacja o wygranym przetargu na zawarcie Umowy Ramowej.

2021-07-06 01:07
publikacja
2021-07-06 01:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Informacja o wygranym przetargu na zawarcie Umowy Ramowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Polaris IT Group S.A. niniejszym informuje, że Hungarian Digital Government Agency Ltd. („HDGA”) ogłosiła wybór oferty konsorcjum, na czele którego stoi 4iG Plc. („4iG”).
ISRV Zrt., spółka zależna należąca w całości do Polaris IT Group, jest również członkiem konsorcjum kierowanego przez 4iG, zgodnie z umową konsorcjum zawartą wcześniej przez iSRV i 4iG.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zawarcie umowy ramowej („Umowa Ramowa”) reguluje Rozporządzenie 301/2018. (XII. 27.) „w sprawie zakupu serwerów i urządzeń pamięci masowej oraz usług pokrewnych (SRVT21)” i odbyło się w dwóch częściach. Część pierwsza obejmowała zakup jednorodnych serwerów i pamięci masowej, część druga zakup niejednorodnych serwerów i pamięci masowej.
W obu częściach postępowania publicznego HDGA ogłosiła zwycięzcami pięć różnych konsorcjów, składających się z grup oferentów, z których jednym było konsorcjum oferentów pod przewodnictwem 4iG Plc, startujące w obu częściach przetargu.
Całkowity budżet Umowy Ramowej wynosi 582.000.000 EUR netto. Zawarcie Umowy Ramowej nie stanowi automatycznego zamówienia; każde konkretne zamówienie będzie przedmiotem ponownego konkursu pomiędzy konsorcjami uczestniczącymi w Umowie Ramowej, zgodnie z potrzebami zainteresowanych organizacji publicznych. Okres obowiązywania Umowy Ramowej nie przekroczy czterdziestu dwóch miesięcy od jej wejścia w życie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 Wiktor Raszkowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki