REKLAMA

AQUA S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy

2021-10-22 18:07
publikacja
2021-10-22 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.10.2021 roku został podpisany aneks do umowy z kontrahentem, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
O podpisaniu umowy Spółka informowała komunikatem ESPI – 10/2020 w dniu 3.11.2020r., o akceptacji przez Zamawiającego oferty AQUA S.A. na rozszerzenie zakresu projektu - komunikatem ESPI – 5/2021 w dniu 14.04.2021r, o podpisaniu aneksu rozszerzającego zakres i wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy – komunikatem ESPI- 7/2021 w dniu 21.05.2021r, a o podpisaniu aneksu zmieniającego terminy realizacji umowy – komunikatem ESPI-12/2021 w dniu 28.09.2021 r.

Stronami podpisanego Aneksu do umowy są:
I. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
II. Wykonawca projektu: AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Po podpisaniu Aneksu wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie zmienia się, lecz zmieniają się terminy wykonania poszczególnych etapów wcześniej podpisanej Umowy:
1. Etap I – projekt wstępny będzie realizowany w terminie do 13 miesięcy od podpisania umowy
2. Etap II – dokumentacja projektowa w terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy
3. Etap III – dokumentacja do postępowania przetargowego w terminie do 28 miesięcy od podpisania umowy
4. Etap IV - Nadzory autorskie - w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 52 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-22 Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki