14,4000 zł
12,50% 1,6000 zł
AQUA SA (AQA)

Akcjonariat - AQUAPOZ

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 348 720 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 857 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 723 988
Liczba głosów na WZA: 857 550 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Kapitał akcyjny: 857 550,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 723 988
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krasicki Bartłomiej WZA 575 523 (67,11%) 575 523 (67,11%) 2015-06-23 -
Kozikowski, Józef Andrzej WZA 80 965 (9,44%) 80 965 (9,44%) 2015-06-23 -
Ziemski Sławomir ZWZ 67 500 (7,87%) 67 500 (7,87%) 2020-08-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -710 770
857 550
857 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-14
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-02-10 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-07
seria B - subskrypcja prywatna 2010-05-31 230 000
230 000,00
1,00 1,00 730 000
730 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-08
seria C - subskrypcja prywatna 2010-05-31 50 000
50 000,00
1,00 1,00 780 000
780 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-08
seria D - subskrypcja prywatna 2010-06-30 90 000
1 260 000,00
1,00 14,00 870 000
870 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-05
2010-08-16
seria E - połączeniowa: akcjonariusze Aqua Due sp. z o.o. 2013-12-02 698 320
698 320,00
1,00 1,00 1 568 320
1 568 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-16

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ziemski Sławomir 42 900 5,00 42 900 5,00 2017-01-12
Aqua SA 0 (-710 770) 0,00 (-45,32) 0 (-710 770) 0,00 2014-10-14
Zamlewski Aleksander 0 (-628 488) 0,00 (-40,07) 0 (-628 488) 0,00 (-73,28) 2014-02-13
Krasicki Bartłomiej 573 123 36,54 (-30,29) 573 123 66,83 2014-02-13
Krasicki Bartłomiej 573 123 (558 656) 66,83 (65,91) 573 123 (558 656) 66,83 (65,15) 2014-02-13
Kozikowski, Józef Andrzej 78 598 5,01 (-4,15) 78 598 9,16 2014-02-13
Kozikowski, Józef Andrzej 78 598 (69 832) 9,16 (8,61) 78 598 (69 832) 9,16 (8,14) 2014-02-13
Zamlewski Aleksander 628 488 40,07 628 488 73,28 2014-02-12
Krasicki Bartłomiej 14 467 (-558 656) 0,92 (-35,62) 14 467 (-558 656) 1,68 (-65,15) 2014-02-12
Kozikowski, Józef Andrzej 8 766 (-69 832) 0,55 (-4,46) 8 766 (-69 832) 1,02 (-8,14) 2014-02-12
Aqua SA 710 770 45,32 710 770 0,00 2014-01-16
Krasicki Bartłomiej 573 123 (570 673) 36,54 (36,26) 573 123 (570 673) 66,83 (66,55) 2014-01-14
Kozikowski, Józef Andrzej 78 598 5,01 78 598 9,16 2014-01-14
Polski Bank Przedsiębiorczości SA 0 (-710 770) 0,00 (-81,69) 0 (-710 770) 0,00 (-81,69) 2013-06-27
Aqua Due sp. z o.o. 710 770 81,69 (81,69) 710 770 81,69 (81,69) 2013-06-27
Aqua Due sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2013-06-27
Polski Bank Przedsiębiorczości SA 710 770 81,69 710 770 81,69 2012-12-21
PBG SA w restrukturyzacji 0 (-710 770) 0,00 (-81,69) 0 (-710 770) 0,00 (-81,69) 2012-12-21
Trigon DM SA 64 104 7,36 (3,28) 64 104 7,36 (-0,11) 2012-05-15
Trigon DM SA 64 104 4,08 (-3,39) 64 104 7,47 2012-05-15
Trigon DM SA 64 104 7,47 (0,47) 64 104 7,47 (0,47) 2012-05-15
Trigon DM SA 64 104 (-16 666) 7,00 (-2,28) 64 104 (-16 666) 7,00 (-2,28) 2012-05-15
PBG SA w restrukturyzacji 710 770 81,69 710 770 81,69 2010-12-22
Krasicki Bartłomiej za pośrednictwem spółki zależnej Angelus Investments Sarl 2 450 0,28 (0,28) 2 450 0,28 (0,28) 2010-12-22
Krasicki Bartłomiej 2 450 0,00 2 450 0,00 2010-12-22
Krasicki Bartłomiej 0 (-600 000) 0,00 (-68,96) 0 (-600 000) 0,00 (-68,96) 2010-12-22
Tomkowiak Jarosław 0 (-50 000) 0,00 (-5,74) 0 (-50 000) 0,00 (-5,74) 2010-12-21
Trigon DM SA 80 770 (-3 496) 9,28 (-0,40) 80 770 (-3 496) 9,28 (-0,40) 2010-08-16
Tomkowiak Jarosław 50 000 5,74 50 000 5,74 2010-08-16
Trigon DM SA 84 266 9,68 84 266 9,68 2010-08-09
Krasicki Bartłomiej za pośrednictwem spółki zależnej Angelus Investments Sarl 600 000 68,96 600 000 68,96 2010-08-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.