REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej – gra Universe for Sale

2022-05-18 18:54
publikacja
2022-05-18 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy wydawniczej – gra Universe for Sale
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: All in! Games, Spółka) niniejszym informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym trójstronnej umowy wydawniczej pomiędzy Spółką a Zeno Colangelo oraz Federico Chiummento – włoskimi deweloperami z Padwy, działającymi również jako Tmesis Studio (dalej: Deweloperzy) na podstawie której, Spółka będzie odpowiedzialna za wydanie, dystrybucję oraz promocję gry komputerowej Universe for Sale (dalej: Gra, Universe for Sale) na platformach PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite (dalej: Platformy).

Na mocy zawartej Umowy, Deweloperzy udzielą Spółce wyłącznego ogólnoświatowego prawa i licencji na komercyjną dystrybucję Gry na Platformach na okres 5 lat, począwszy od dnia wydania Gry na pierwszej z Platform. Po upływie tego okresu licencja przekształci się automatycznie w licencję na czas nieokreślony.

Umowa przewiduje wypłatę budżetu deweloperskiego przez Spółkę na rzecz Deweloperów na warunkach rynkowych. All in! Games poniesie również koszty stworzenia portów Gry na Platformy konsolowe oraz koszty związane z jej promocją i dystrybucją. Deweloperom przysługuje udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży Gry. Podział tantiem nastąpi na zasadach rynkowych, przy czym tantiemy wypłacane będą Deweloperom dopiero po odzyskaniu przez All in! Games wszelkich kosztów poniesionych na produkcję Gry oraz jej wydanie.

Universe for Sale to gra science-fiction opowiadająca o relacjach międzyludzkich i samoakceptacji, a jej unikalna szata graficzna wzorowana jest na dziełach mistrzów europejskiego komiksu.

Zarząd All in! Games przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-05-18 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-05-18 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki