REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-20 13:11
publikacja
2022-01-20 13:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
- raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2021 - w dniu 30 kwietnia 2022 roku,
- skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 30 maja 2022 roku,
- skonsolidowany raport półroczny 2022 roku - w dniu 30 września 2022 roku,
- skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 29 listopada 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i za II kwartał 2022 r.

Ponadto, zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2022-01-20 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-01-20 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki