REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Podpisanie Listu Intencyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ws. rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy

2017-10-24 00:37
publikacja
2017-10-24 00:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Podpisanie Listu Intencyjnego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ws. rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie analizy możliwości w zakresie fuzji i przejęć, Zarząd Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, iż w dniu 23 października 2017 r. Alior Bank S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. podpisały list intencyjny dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów. Podjęcie wstępnych rozmów oraz przeprowadzenie stosownych analiz, z uwzględnieniem wymiany informacji poprzedzonej uzyskaniem odpowiednich autoryzacji, będzie miało na celu ocenienie zasadności tej współpracy w oparciu o różne scenariusze ("List Intencyjny").

Zarząd Alior Bank S.A. jednocześnie podkreśla, że na chwilę obecną żadne decyzje co do wyboru ewentualnego scenariusza współpracy oraz jej potencjalnych warunków nie zostały podjęte. Dotychczasowe prace nie przesądzają o rekomendowaniu przez Zarząd Alior Bank S.A. jakiegokolwiek ewentualnego scenariusza współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of the Letter of Intent with Bank Polska Kasa Opieki S.A. on
commencement of preliminary discussions on co-operation


Company: Alior Bank S.A.


Current report No.: 62/2017


Date: 24 October, 2017


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – disclosure of inside information


Content of the report:


With reference to the current report no. 61/2017 of 24 October 2017
regarding adoption of a decision on analyzing business combination
opportunities, the Management Board of Alior Bank S.A., acting under
Art. 17.1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("Market Abuse
Regulation", "MAR") hereby informs that on 23 October 2017, Alior Bank
S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Parties") signed a letter of
intent regarding their wish to enter into preliminary discussions
concerning potential cooperation strategies that they could develop in
order to bring additional value to their shareholders and clients, which
could lead to preliminary discussions and analysis, including potential
and upon applicable authorisations, exchange of information, concerning
the feasibility of cooperation through various potential arrangements
("Letter of Intent").


The Management Board of Alior Bank S.A. underlines that for the time
being, no decisions regarding the choice of the potential co-operation
scenario as well as its terms and conditions were made. The work
performed so far is not conclusive for the Management Board of Alior
Bank S.A. to recommend any potential co-operation scenario.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-24 Piotr Bystrzanowski Dyrektor IR
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki