REKLAMA

AILLERON S.A.: Sprzedaż udziałów w Hoteliga

2020-07-28 15:40
publikacja
2020-07-28 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-28
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów w Hoteliga
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana umowa, dotycząca sprzedaży posiadanych przez Spółkę udziałów w Hoteliga International Sp. z o.o. greckiej firmie EpsilonNet SA.

Spółka posiadała w Hoteliga International Sp. z o.o. 73 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiące 51% kapitału zakładowego spółki, nabyte w październiku 2017 roku (raport ESPI nr 40/2017). Pozostałe 49% udziałów w Hoteliga International Sp. z o.o. należy do założycieli Hoteliga B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

Stroną transakcji jest EpsilonNet SA - grecka spółka notowana na giełdzie w Atenach. Wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, wg ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2020r. W wyniku umowy sprzedaży Ailleron SA nie będzie posiadał żadnych udziałów w spółce Hoteliga International.

Warunki transakcji nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ze względu na różnicę pomiędzy wartością ewidencyjną udziałów w Hoteliga International Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Ailleron SA a ceną ich sprzedaży, Spółka w wyniku transakcji wygeneruje w okresie III kwartału 2020 roku jednorazową stratę księgową na poziomie 2,7 mln zł.

Z przeprowadzonych przez Spółkę analiz wynika, że kontynuowanie inwestycji wiązałoby się z dodatkowym zaangażowaniem kapitałowym przy znacząco zwiększonym obecnie ryzyku w tym obszarze biznesu.

W opinii Zarządu Spółki, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-07-28 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki