2,9900 zł
-0,33% -0,0100 zł
ACTION SA (ACT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_ACTION_3_Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 143 022 1 186 498 265 288 278 946
II. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 72 840 88 774 16 906 20 871
III. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -8 372 -15 798 -1 943 -3 714
IV. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki -8 535 -15 460 -1 981 -3 635
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 488 6 351 113 1 493
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 596 -265 138 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 139 -14 866 -1 193 -3 495
VIII. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych -4 055 -8 780 -941 -2 064
IX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) -0,50 -0,91 -0,12 -0,21
X. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa, razem 548 673 562 020 125 451 130 702
XII. Zobowiązania 451 320 455 738 103 192 105 986
XIII. Zobowiązania długoterminowe 116 0 27 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 451 204 455 738 103 165 105 986
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 106 621 115 787 24 378 26 927
XVI. Kapitał zakładowy 1 696 1 696 388 394
XVII. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 957 000 16 957 000 16 957 000 16 957 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR) 6,29 6,83 1,44 1,59
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 145 111 1 006 850 265 773 236 711
XX. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 72 172 71 684 16 751 16 853
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 471 -35 010 -341 -8 231
XXII. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom Spółki -1 503 -35 330 -349 -8 306
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 560 4 615 2 451 1 085
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 710 -306 165 -72
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 041 -10 553 -1 170 -2 481
XXVI. Zwiększenia ( zmniejszenia ) netto środków pieniężnych 6 229 -6 244 1 446 -1 468
XXVII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą *) (w zł / EUR) -0,09 -2,08 -0,02 -0,49
XXVIII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXIX. Aktywa, razem 546 263 550 704 124 900 128 071
XXX. Zobowiązania 448 844 451 782 102 626 105 066
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 116 0 27 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 448 728 451 782 102 599 105 066
XXXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 97 419 98 922 22 274 23 005
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 696 1 696 388 394
XXXV. Liczba akcji **) ( w szt. ) 16 957 000 16 957 000 16 957 000 16 957 000
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję ***) (w zł / EUR) 5,75 5,83 1,31 1,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_GK_ACTION_3_Q_2019.pdfRaport_GK_ACTION_3_Q_2019.pdf Raport_GK_ACTION_SA_w restrukturyzacji_3_kwartał_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2019-11-28 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.