REKLAMA

7LEVELS S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.

2023-09-26 20:26
publikacja
2023-09-26 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023.09.26_NWZA_podjete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
7LEVELS S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7Levels S.A. w dniu 26 września 2023 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2023 roku („NWZA”).
Spółka informuje, iż nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez NWZA oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad NWZA w odniesieniu do żadnej z uchwał.
Jednocześnie Spółka informuje, że wśród podjętych uchwał znajdują się:
- uchwała nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki,
- uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
Załączniki
Plik Opis
2023.09.26_NWZA_podjete_uchwaly.pdf2023.09.26_NWZA_podjete_uchwaly.pdf Uchwaly podjete na NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Paweł Biela Prezes Zarządu Paweł Biela
2023-09-26 Krzysztof Król Wiceprezes Zarządu Krzysztof Król
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki