REKLAMA

11 grudnia br. rozpoczął działalność Rynek Energii GPW

2010-12-13 13:18
publikacja
2010-12-13 13:18
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła poee Rynek Energii GPW. Nowy rynek giełdowy jest bezpiecznym i nowoczesnym miejscem zawierania transakcji dla wszystkich kategorii uczestników rynku energii, w tym producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych.

Rynek Energii GPW jest wspólnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy, która prowadzi platformę obrotu energią elektryczną, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, który zabezpiecza i rozlicza transakcje zawierane na poee RE GPW oraz spółki WSE InfoEngine, która świadczy usługę Operatora Handlowego.

„Uruchomienie poee RE GPW jest kolejnym przedsięwzięciem warszawskiej Giełdy zmierzającym do zaoferowania kompleksowej oferty produktów oraz rynków giełdowych i budowy przewagi konkurencyjnej GPW w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.” – powiedział Ludwik Sobolewski, prezes GPW.

Rynek Energii GPW daje możliwość dokonywania bieżących zakupów i sprzedaży energii elektrycznej (na Rynku Dobowo-Godzinowym) oraz zawierania transakcji z dłuższym terminem realizacji (do roku) na Rynku Terminowym Energii Elektrycznej. Docelowo platforma umożliwi również obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz uprawnieniami do emisji CO2.

Uczestnikami Obrotu poee RE GPW mogą być m.in. towarowe domy maklerskie, domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską oraz przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. O status Uczestnika Obrotu mogą również starać się odbiorcy będący osobami prawnymi uprawnionymi do korzystania z usług przesyłowych. W pierwszym dniu obrotu na poee RE GPW uczestnikami Rynku Dobowo-Godzinowego oraz Rynku Terminowego Energii było 20 podmiotów krajowych (stan na 11 grudnia br.).

Więcej informacji na stronie internetowej www.poee.gpw.pl

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki