REKLAMA

11 BIT STUDIOS S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

2021-04-16 13:29
publikacja
2021-04-16 13:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Artur_Konefal_CV_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
11 BIT STUDIOS S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Wojciech Ozimek, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył na ręce Przemysława Marszała, Prezes Zarządu Spółki rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.
W związku z zaistniałą sytuacją, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała w drodze kooptacji Artura Konefała na członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach trwającej wspólnej kadencji, kończącej się w dniu 23 maja 2022 roku.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej spełniania wymogi stawiane członkom rady nadzorczej spółki publicznej, w tym w szczególności kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415). Życiorys zawodowy Artura Konefała Spółka przekazuje
w załączeniu.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 roku, w związku z rezygnacją Wojciecha Ozimka, z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 8 ust. 4 tiret ósme Statutu Spółki oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała Radosława Martera, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Artur Konefał CV 2021.pdfArtur Konefał CV 2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-16 Przemysław Marszał Prezes Zarządu
2021-04-16 Grzegorz Miechowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki