REKLAMA

08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2022-05-11 16:53
publikacja
2022-05-11 16:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_ogloszenie__zwolanie_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_sprawozdanie_RN__2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_sprawozdanie_KA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
OCTAVA_ogloszenie_ zwolanie_ZWZ.pdfOCTAVA_ogloszenie_ zwolanie_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdfOctava_projekty_uchwal_ZWZ_062022.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava_sprawozdanie_RN__2021.pdfOctava_sprawozdanie_RN__2021.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku
Octava_sprawozdanie_KA_2021.pdfOctava_sprawozdanie_KA_2021.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku
Octava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdfOctava_sprawozdanie_RN_z_oceny_2021.pdf Sprawozdanie wyników oceny sprawozdań za 2021 rok
Octava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdfOctava_rapBDO_spr_wynagrodzenia_Zarzad_RN_2021.pdf Sprawozdanie i raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki