REKLAMA

08OCTAVA: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.

2021-05-24 17:30
publikacja
2021-05-24 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_OCTAVA_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Octava_projekty_uchwal_ZWZ_21062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalnosci_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_w_2020_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_i_raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_w_latach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1_OCTAVA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2020.pdf1_OCTAVA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Octava_projekty_uchwał_ZWZ_21062021.pdfOctava_projekty_uchwał_ZWZ_21062021.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_2020.pdfSprawozdanie_RN_z_działalnosci_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
Sprawozdanie z dzialalnosci Komitetu Audytu w 2020 roku.pdfSprawozdanie z dzialalnosci Komitetu Audytu w 2020 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku
Sprawozdanie_RN_z_oceny_2020.pdfSprawozdanie_RN_z_oceny_2020.pdf Sprawozdanie wyników oceny sprawozdań za 2020 rok
Sprawozdanie i raport bieglego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w latach 2019-2020.pdfSprawozdanie i raport bieglego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w latach 2019-2020.pdf Sprawozdanie i raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w latach 2019 - 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki