ZUK: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZUK Stąporków S.A.

2020-06-24 17:28
publikacja
2020-06-24 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZUK Stąporków S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 24 czerwca 2020 roku (ZWZ) podjęło uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w ślad za rezygnacją złożoną przez Pana Witolda Jesionowskiego o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło uchwałę o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
-powołano Pana Michała Mania na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej zamieszczono informacje nt. powołanej osoby nadzorującej.

Pan Michała Mania posiada wykształcenie wyższe. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych uzyskany na Royal Holloway, University of London oraz jest absolwentem IESE Business School w Barcelonie, gdzie ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA).
Ponadto, ukończył liczne kursy i szkolenia (z zakresu finansów, inwestycji) oraz uczestniczył w transgranicznych projektach oraz wymianach studenckich min. w Kellogg School of Management w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz ESSEC Business School we Francji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce jak i za granicą.
2018 – obecnie AgioFunds TFI S.A., Zarządzający Funduszem;
2018 – obecnie Michał Mania Konsulting, własna działalność gospodarcza;
2017 – Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o., Manager ds. Operacji typu Pathways;
2014 – 2016 Jones Lang LaSalle Sp. z o.o., Konsultant;

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michała Mania nie prowadzi on w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Michała Mania nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki